Jak uzyskać licencję pośrednika?

Uprawianie zawodu pośrednika w branży nieruchomości dawniej wymagało zdania, w formie ustnej i pisemnej egzaminu państwowego. Przystąpić do niego mogła osoba ze średnim wykształceniem, która ukończyła specjalny kurs i odbyła sześciomiesięczną praktykę. 

1 stycznia 2008 roku weszło w życie rozporządzenie regulujące uzyskiwanie uprawnień na pośrednika nieruchomości. Na mocy ustawy zlikwidowano egzamin państwowy. W zamian pojawił się przepis nakazujący posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku gospodarka nieruchomości. Ewentualnie można uzupełnić dyplom o studia podyplomowe o specjalizacji pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Niezbędne jest przedłożenie odbycia stosownych praktyk. Poza tym, osoba która stara się uzyskać licencję pośrednika nie może być karana za m.in. przestępstwo przeciwko mieniu, za przewinienia gospodarcze lub fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych oraz składanie fałszywych zeznań i przestępstwa skarbowe.

Licencję wydaje Minister Infrastruktury. W przypadku osób o średnim wykształceniu egzamin zawodowy jest głównym wymogiem. Pośrednik zobowiązany jest do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Cechować go powinna staranność i rzetelność, a wszelkie decyzje należy podejmować z myślą o interesie klienta. Pośrednik nieruchomości nieustannie powinien pogłębiać swoje kwalifikacje zawodowe. Wszystkie te wymogi mają uchronić przed oszustami i niekompetentnymi pracownikami. Tylko odpowiednio przygotowane osoby będą mogły świadczyć usługi. 

Najczęściej usługi pośrednictwa na rynku nieruchomości prowadzone są przez biura, skupiające kilku pracowników. Ich zarobki zależne są od marży, jaka jest naliczana klientowi po sfinalizowaniu transakcji. Brak wyników oznacza mniejszy wpływy do kasy, a tym samym niższą wypłatę. Dlatego tak istotne jest przygotowanie do pracy w charakterze pośrednika nieruchomości. Niezbędna jest odporność na stres, doskonała znajomość rynku mieszkaniowego oraz dobra organizacja pracy, by móc jednocześnie obsługiwać więcej niż jednego klienta. Pośrednik ma obowiązek dokładnie sprawdzić obie strony transakcji pod względem uczciwości oraz zadłużenia i dopiero wówczas rozpocząć rozmowy.