Zarządca nieruchomości

Rynek nieruchomości nie byłby w stanie prawidłowo funkcjonować bez stanowiska zarządcy nieruchomościami. Zawód ten wykonywać mogą jedynie osoby fizyczne, który zdobyły właściwą licencję. Pozwolenie dla zarządcy nieruchomości wydawane jest na mocy przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jej nowelizacja weszła w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.
 

Jak sama nazwa wskazuje, profesja ta dotyczy zarządzania nieruchomościami. Jednak zawód wykonywany jest samodzielnie, na własną odpowiedzialność i dla własnego dochodu. Do głównych zadań zarządcy należy bieżące kontrolowanie i analizowanie tendencji na rynku nieruchomości, mające znaczący wpływ ekonomiczny. W oparciu o branżową wiedzę i zgromadzone dane wydaje szereg decyzji, które mają zapewnić zysk oraz poprawne funkcjonowanie nieruchomości. Dobrze prosperująca nieruchomość, zarządzana przez kompetentną osobę, przynosi korzyści również jej mieszkańcom.
 

Zarządca nieruchomości decyduje o najważniejszych sprawach, związanych z nieruchomościami, nad którymi sprawuje pieczę. Nie muszą być to tylko budynki usługowe, w wypadku których ustalany jest czynsz i okres najmu lokalu podwykonawcom. Część zabudowy może mieć charakter mieszkaniowy. Tu rola zarządcy jest większa. Jego zadaniem jest bowiem dbanie o sam budynek, jak i teren wokół niego, by spełniał wszelkie warunki bezpieczeństwa. Niewywiązanie się z tego wiązać się może z sankcjami prawnymi.
 

zarządca nieruchomości

Zawód zarządcy nieruchomościami nie należy do prostych profesji. Wysoki poziom odpowiedzialności za podejmowane decyzje, sprawia że tylko niektórzy są w stanie prowadzić tę działalność. Najpierw niezbędne jest posiadanie wykształcenia wyższego oraz specjalizacji podyplomowej powiązanej z gospodarką nieruchomości. Wynika to z ustawowych przepisów. Pod uwagę brane są także praktyki zawodowe. Muszą być jednak one kompletnie udokumentowane.
 

Branża nieruchomości należy do pewniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Nic więc dziwnego, że cały czas kształci się coraz więcej osób właśnie w kierunku zarządzenia nieruchomościami. Prowadząc własną działalność można uzyskać wysokie dochody oraz mieć swobodę w pracy i szanse na nieustanny rozwój.