Karta Praw Klienta Pośrednika

Karta Praw Klienta Pośrednika jest dokumentem, który określa najwyższe standardy w świadczeniu usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Obowiązki pośrednika wynikające z Karty

Biuro nieruchomości (czyli podmiot), które należy do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości i zatrudnia licencjonowanych pośredników obrocie nieruchomościami (również będącymi członkami PFRN) ma prawo do dobrowolnego wyrażenia zgody na stosowanie standardów określonych w Karcie, poddając się jednocześnie rygorom wynikającym z treści Karty oraz jej regulaminu. Aby sprawdzić, czy dana firma przyjęła KPKP, należy wpisać jej nazwę lub adres na stronie www.pfrn.pl bądź też poszukać jej w spisie przedsiębiorstw, które przyjęły Kartę.

Pośrednik, który podpisał KPKP jest zobowiązany do dostarczenia swojemu zleceniodawcy:

  • wszystkich istotnych informacji,
  • realnej oceny możliwości zrealizowania kontraktu,
  • zapewnienia profesjonalnego marketingu nieruchomości,
  • korzystania z systemu wymiany ofert pomiędzy pośrednikami.

Ponadto przedstawiciel działający zgodnie z Kartą Praw Klienta Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami reprezentuje interesy zleceniodawcy, stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, dokłada starań, aby szczegółowo poznać i zrozumieć potrzeby oraz cele działania swojego zleceniodawcy, jak również doskonale zna rynek i trendy związane ze sprzedawaną lub poszukiwaną przez zleceniodawcę nieruchomością.

Korzyści klienta pośrednika

Zatrudniając takiego profesjonalistę, klient ma pewność, iż nie sprzeda on swojej nieruchomości zbyt tanio oraz nie kupi nowej nieruchomości zbyt drogo. Fachowiec pracujący na rynku nieruchomości posiada wiedzę, różnego rodzaju techniki oraz narzędzia, które ułatwiają przeprowadzenie transakcji danego klienta. Należy pamiętać, że klient ma prawo żądać wystawienia faktury za czynności pośrednictwa czy poznać zakres odpowiedzialności cywilnej pośrednika i przedsiębiorcy.