Rzeczoznawca majątkowy

Wartość pewnej nieruchomości może ocenić jedynie osoba, wykonująca zawód rzeczoznawcy majątkowego. Uprawnienia nadawane są osobom fizycznym przez Ministra Infrastruktury na mocy dwóch ustaw. Pierwsza pochodzi z 17 maja 1989 roku, zawiera Prawo geodezyjne i kartograficzne. Druga natomiast została uchwalona 21 sierpnia 1997 roku i dotyczy gospodarki nieruchomościami. 

rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy ma prawo prowadzić działalność dopiero po uzyskaniu wpisu do centralnego rejestru oraz zdania egzaminu zawodowego przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Dopiero wówczas otrzyma licencję rzeczoznawcy. Brak stosownych uprawnień u osoby, wykonującej tę profesję jest bezprawne. Kodeks karny przewiduje karę grzywny, areszt lub ograniczenie wolności.
 

W kompetencji rzeczoznawcy majątkowego znajduje się szacowanie wartości nieruchomości oraz również maszyn i urządzeń bezpośrednio wykorzystywanych w danym miejscu. Tak samo rzeczoznawca majątkowy jest w stanie wycenić szkody, jak miały miejsce na określonej nieruchomości lub jej części. Poza tym może określać prawa do konkretniej nieruchomości. Wszelkie kosztorysy przygotowywane są w formie pisemnej.
 

Rzeczoznawca w swej wycenie bierze pod uwagę kilka aspektów:

  1. Po pierwsze wartość rynkową nieruchomości.
  2. Następnie jej wartość po renowacji.
  3. Istotna jest również opinia bankowo-hipoteczna oraz wartość katastralna nieruchomości.

Zestawienie wszystkich tych komponentów tworzy całość wyceny, która w myśl kodeksu etycznego powinna być rzetelnie i wykonana zgodnie ze stanem rzeczywistym.

Rzeczoznawca, by oszacować wartość konkretnej nieruchomości ma zgłosić się do odpowiednich organów o udostępnienie mu potrzebnych danych. Korzystać można również z sądowych raportów, dokumentów i wykresów, niezbędnych do wykonywania zawodu.