Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym

Wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego nie należy do najprostszych. Wiąże się ono bowiem z istotnym wpływem na życie społeczne. Ocena wartości majątku znacząco wpływa na tworzenie ofert sprzedażowych czy wnioskowanie o odszkodowania. Dlatego też uzyskanie uprawnień na prowadzenie działalności związanej z szacowaniem wartości, wymaga spełnienia wielu wymogów. Wszystkie one mają na celu stworzenie kompetentnej kadry rzeczoznawców, oceniającej rzetelnie i adekwatnie do sytuacji. Przepisy zaostrzyły się 1 stycznia 2008 roku, kiedy weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomości.

Rzeczoznawca samodzielnie dokonuje wyboru, co do sposobu swojej pracy. Określone metody i techniki dobiera indywidualnie, aby stworzyć jak najlepszą wycenę, opierając się na zasadach zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. W jego kompetencji jest interpretacja rozporządzeń oraz ich dostosowanie do określonej sprawy. Dodatkowo rzeczoznawca majątkowy ma wgląd do danych z wszystkich organów i sądów, po analizie których ma możliwość stworzenia potrzebnego do wyceny raportu.  

Rzeczoznawcą majątkowym może zostać osoba fizyczna, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji. Jest on kilkuetapowy:

  1. Po pierwsze trzeba uzyskać tytuł magistra nauk prawniczych, ekonomicznych lub technicznych. Niegdyś wystarczył tylko dyplom licencjata.
  2. Ponadto należy posiadać specjalizację z wyceny nieruchomości.Obowiązek dokształcania się na studiach podyplomowych, nie dotyczy jedynie osób, mając podobny przedmiot w programie studiów wyższych.
  3. Dużą rolę odgrywa praktyka zawodowa. Wymagana jest minimum roczna.
  4. Konieczny jest też egzamin przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Po uzyskania wystarczającej ilości punktów, następuje kolejna część postępowania kwalifikacyjnego.
  5. To weryfikacja kandydata i jego umiejętności praktycznych.