Jak zostać zarządcą nieruchomości?

Zawód zarządcy nieruchomości cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Warunkiem wykonywania tej profesji jest uprzednie zdobycie licencji zawodowej. Niegdyś uprawnienia uzyskiwało się wyłącznie po zdaniu specjalistycznego egzaminu, teraz obowiązek ten został zmieniony.
Aktualnie wymogi dotyczące zawodu zarządcy nieruchomości dotyczą przede wszystkim edukacji. Tego typu działalność może prowadzić tylko osoba, która ukończyła studia wyższe oraz studia podyplomowe o specjalizacji zarządzenia nieruchomościami. Dopuszczalny jest też dyplom z gospodarki nieruchomościami oraz konieczne, potwierdzone praktyki zawodowe. Dawniej niezbędne było też zdanie egzaminu państwowego. Z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy dotyczącej m.in. zarządzania nieruchomościami, czyli 1 stycznia 2008 roku, wymóg ten został zniesiony.
 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami reguluje zasady prowadzenia działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami. Nakazuje ona:

  • kierowanie się zasadami etyki zawodowej,
  • prowadzenie czynności tylko w dobrej wierze klienta i jego dobytku,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych na specjalistycznych kursach, szkoleniach i seminariach.

Usługi zarządcy nieruchomości regulowane są przez ogół środowiska zawodowego. W Polsce działa kilka federacji i stowarzyszeń, zajmujących się opracowywaniem standardów w branży nieruchomości oraz reprezentowaniem ogółu zarządców przed instytucjami państwowymi. Zarządcy nieruchomości mają w planach również stworzenie federacji zawodowej, która działałaby na podobnych regułach jak federacje innych profesji, np. architektów, adwokatów lub lekarzy.
Zarządca nieruchomości w momencie popełnienia błędu zawodowego rozliczny jest przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej. Za niewywiązanie się z obowiązków może zostać ukarany:

  • upomnieniem,
  • zawieszeniem licencji,
  • odebraniem uprawnień zawodowych. 

Wszelkie zadania zarządca wykonuje w oparciu o umowę zawartą z właścicielem nieruchomości. W dokumencie znajdują się konkretne wytyczne co do pracy zarządcy nieruchomości oraz też obowiązki właściciela mieszkania lub domu. Główne zadania zarządcy to gwarantowanie bezpieczeństwa podczas zajmowania się daną nieruchomością oraz generowanie zysków z jej posiadania.